Torf Sineği

Fungus Gnat (Torf Sineği), sciaridae familyasına ait yaşam süresi nispeten kısa, siyah küçük sineklerdir.
Torf sineği türleri larvalarını torf içerisine bırakırlar ve torfun yapısına bağlı olarak hızlı biçimde
gelişebilirler. Ergen torf sinekleri 2-5 mm arasında bulunurlar.

Torf Sinekleri özellikle fidelerin yeni çimlenen yaprakları ve fide köklerini yiyerek zarar verir. Fide
kökleri zarar gören fideler sağlıklı gelişemez. Torf sinekleri aynı zamanda hastalıkları kolaylıkla diğer
fidelere bulaştırabilir, hastalık taşıyabilir.

Dayanıklılık

Genellikle kışı larva olarak geçiren torf sineği, donmaya karşı yarı dirençlidir. Torf kaynağından larva
olarak gelen torf sinekleri, tohumun çimlenmeye başlamasıyla yumurtalarından çıkar ve gelişmeye başlarlar.

Mücadelesi

Torf sineği larva şeklinde torf içerisinde taşınmaktadır. Dolayısıyla torf kaynağı doğru seçilmelidir.
İklimi buzlanmaya ve donmaya müsait Finlandiya'da çıkarılan beyaz torflar tıpkı doğal bir prosesten geçirilir.
Larvalar daimi olarak buzlanır, donar ve çözülür. Fiziki olarak zarar gören larvalardan torf sineği çıkmaz.

Torf sineği aynı zamanda su tutma kapasitesi yüksek torflarda daha sıklıkla görülür. Nemli hatta ıslak torf
ortamı nedeniyle larvalar hızla gelişir. Larvadan çıkan torf sineği yine ıslak torf içerisine gömülür. Yapılan
çalışmalarda kuruyan torf içerisinde torf sineğinin gelişemeyerek göç ettiği ya da öldüğü görülmüştür. Hızlı
kuruyabilen torf seçmek torf sineği mücadelesine destek verir.

Torf sinekleri Oxamyl içerikli nematisitler ile kontrol altına kısmen de olsa alınabilmektedir. Ancak her kontrol
programı gibi toplam maliyet yükselmektedir.

TOP
Show Buttons
Hide Buttons